1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 64, Έτος Δ', Αριθ. φύλλου 64, 4 Μαρτίου 1940
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 04 Μαρτίου 1940
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες