1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 39, Έτος Β', Αριθ. φύλλου 39, 15 Δεκεμβρίου 1938
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 15 Δεκεμβρίου 1938
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες