1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 48, Έτος Γ', Αριθ. φύλλου 48, 7 Μαΐου 1939
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 07 Μαίου 1939
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες