1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 60, Έτος Γ', Αριθ. φύλλου 60, 9 Ιανουαρίου 1940
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 09 Ιανουαρίου 1940
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες