1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκόν βήμα
  4. 63, Έτος Δ', Αριθ. φύλλου 63, 26 Φεβρουαρίου 1940
  5. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική. Όργανον των συμφερόντων των Επαγγελματιών, Αγροτών κσι Κοινοτήτων του Νομού Ευβοίας
  6. 26 Φεβρουαρίου 1940
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες