1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Σακκάς, Παν. Κ. | Καραγιάννης, Πέτρος Δ.
 5. Δύο φορές τον μήνα
 6. Αθήνα
 7. 1951
 8. 1951-
 9. Έτος Ε', Αριθ. φύλ. 66 (15 Αυγούστου 1955) - Αριθ. φύλλου 113 (7 Ιουνίου 1962)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
  • "Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων" με ιδιοκτήτες  τους Παν. Κ. Σακκά και Πέτρο Δ. Καραγιάννη.