1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 98, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 98, 1 Σεπτεμβρίου 1959
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 01 Σεπτεμβρίου 1959
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες