1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 93, Έτος Η', Αριθ. φύλλου 93, 3 Ιανουαρίου 1959
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 03 Ιανουαρίου 1959
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες