1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 101, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 101, 19 Ιανουαρίου 1960
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 19 Ιανουαρίου 1960
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες