1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 107, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 107, 10 Μαρτίου 1960 (1961)
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 10 Μαρτίου 1961
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες