1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 108, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 108, 22 Μαΐου 1961
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 23 Δεκεμβρίου 1960
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες