1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 112, Έτος 10ον, Αριθ. φύλλου 112, 10 Μαρτίου 1962
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 10 Μαρτίου 1962
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες