1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 109, Έτος 10ον, Αριθ. φύλλου 109, 5 Αυγούστου 1961
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 05 Αυγούστου 1961
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες