1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 88, Έτος Η', Αριθ. φυλ. 88, 4 Μαΐου 1958
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 04 Μαίου 1958
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες