1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 100, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 100, 12 Δεκεμβρίου 1959
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 12 Δεκεμβρίου 1959
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες