1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 72, Έτος ΣΤ', Αριθ. φυλ. 72, 22 Ιουλίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 22 Ιουλίου 1956
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες