1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 81, Έτος Ζ', Αριθ. φυλ. 81, 12 Ιουλίου 1957
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 12 Ιουλίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες