1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 67, Έτος Ε', Αριθ. φυλ. 67, 22 Οκτωβρίου 1955
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 22 Οκτωβρίου 1955
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες