1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 103, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 103, 12 Μαΐου 1960
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 12 Μαίου 1960
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες