1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 83, Έτος Ζ', Αριθ, φυλ. 83, 30 Σεπτεμβρίου 1957
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 30 Σεπτεμβρίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες