1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Κάβοντορος
  4. 96, Έτος Θ', Αριθ. φύλλου 96, 29 Μαΐου 1959
  5. Δεκαπενθήμερος πολιτική και οικονομική εφημερίς. Όργανον των απανταχού Ευβοέων
  6. 29 Μαίου 1959
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες