1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Πανταζής, Γεώργιος Ιω.
 5. Δύο φορές τον μήνα
 6. Χαλκίδα
 7. 1934
 8. 1934 -
 9. Έτος 14ον, Αριθ. φύλλου 118/76 - Έτος 19ον, Αριθ. φύλλ. 120/230
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • "Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού"