1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/177, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/177, 4 Ιουλίου 1955
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 04 Ιουλίου 1955
  7. 2 σελίδες
    • Υπάρχει ίδιο τεύχος με άλλο περιεχόμενο
  8. Τοπικές εφημερίδες