1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/208, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/208, 30 Οκτωβρίου 1957
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 30 Οκτωβρίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες