1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/202, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/202, 16 Μαΐου 1957
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 16 Μαίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες