1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/185, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/185, 28 Ιανουαρίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 28 Ιανουαρίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες