1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/91, Έτος 14ον, Αριθ. Φύλλ. 120/91, 30 Αυγούστου 1950
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 30 Αυγούστου 1950
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες