1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/161, Έτος 16ον, Αριθ. Φύλλ. 120/161, 22 Απριλίου 1954
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 22 Απρίλίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες