1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/158, Έτος 16ον, Αριθ. Φύλλ. 120/158, 4 Μαρτίου 1954
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 04 Μαρτίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες