1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 118/76, Έτος 14ον, Αριθ. Φύλλ. 118/76, 15 Σεπτεμβρίου 1949
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 15 Σεπτεμβρίου 1949
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες