1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/182, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/182, 2 Νοεμβρίου 1955
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 02 Νοεμβρίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες