1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/209, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/209, 27 Ιουνίου 1958
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 27 Ιουνίου 1958
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες