1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/169, Έτος 16ον, Αριθ. Φύλλ. 120/169, 17 Νοεμβρίου 1954
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 17 Νοεμβρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες