1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/191, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/191, 16 Ιουλίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 16 Ιουλίου 1956
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες