1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Φρουρός του δικαίου
  4. 120/175, Έτος 19ον, Αριθ. Φύλλ. 120/175, 27 Απριλίου 1955
  5. Δεκαπενθήμερος εφημερίς του Ευβοϊκού λαού
  6. 17 Απρίλίου 1955
  7. 4 σελίδες
    • Υπάρχει ίδιο τεύχος με άλλο περιεχόμενο
  8. Τοπικές εφημερίδες