1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Σπυρόπουλος, Ευάγγελος Π.
 5. Μώρος, Κώστας X. (1885-1941)
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Χαλκίδα
 8. 17 Ιουνίου 1934
 9. 13 Φεβρουαρίου 1936
 10. Αριθ, 1 (17 Ιουνίου 1934) - Αριθ, 24 (13 Φεβρουαρίου 1936)
 11. Αριθ, 1 (17 Ιουνίου 1934) - Αριθ, 24 (13 Φεβρουαρίου 1936)
 12. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 13. Δακτυλογραφημένη
  • Δεπακενθήμερη πολιτική και κοινωνική εφημερίδα

    

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Β', σελίδα 275