1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 22Β, Αριθ. 22, 17 Ιανουαρίου 1936
  5. 17 Ιανουαρίου 1936
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες