1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 13, Αριθ. 13, 23 Ιανουαρίου 1935
  5. 23 Ιανουαρίου 1935
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες