1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 15, Αριθ. 15, 7 Ιουνίου 1935
  5. 07 Ιουνίου 1935
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες