1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 24, Αριθ. 24, 13 Φεβρουαρίου 1936
  5. 13 Φεβρουαρίου 1936
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες