1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 11, Αριθ. 11, 10 Δεκεμβρίου 1934
  5. 10 Δεκεμβρίου 1934
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες