1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 1, Αριθ. 1, 17 Ιουνίου 1934
  5. 17 Ιουνίου 1934
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες