1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 4, Αριθ. 4, 1 Αυγούστου 1934
  5. 01 Αυγούστου 1934
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες