1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 7, Αριθ. 7, 16 Σεπτεμβρίου 1934
  5. 16 Σεπτεμβρίου 1934
  6. 8 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες