1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 8, Αριθ. 8, 4 Οκτωβρίου 1934
  5. 04 Οκτωβρίου 1934
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες