1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 12, Αριθ. 12, 31 Δεκεμβρίου 1934
  5. 31 Δεκεμβρίου 1934
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες