1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 3, Αριθ. 3, 16 Ιουλίου 1934
  5. 16 Ιουλίου 1934
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες