1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκός κήρυξ. Δεκαπενθήμερος πολιτική και κοινωνική εφημερίς
  4. 5, Αριθ. 5, 15 Αυγούστου 1934
  5. 15 Αυγούστου 1934
  6. 8 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες