1. περιοδικό
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Ζώντος, Ανδρέας Ιώ. (1897-1955)
 5. Ζώντος, Ανδρέας Ιώ. (1897-1955)
 6. Μηνιαίο
 7. 1942-1944 | 1946-1948
 8. Απρίλιος 1942 [Αριθμός φύλλου 1]
 9. Δεκέμβριος 1948 [Αριθμός φύλλου 57]
 10. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 1 (Απρίλιος 1942) - Αριθμός φύλλου 57 (Δεκέμβρης 1948)
 11. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 6 (Σεπτέμβριος 1942) - Αριθμός φύλλου 50-51 (Μάης - Ιούνιος 1948)
 12. Τοπικά περιοδικά
  • Μηνιαίο
 13. Δακτυλογραφημένη
  • Ιστορικόν-Φιλολογικόν και Καλλιτεχνικόν περιοδικόν. Χαλκίδα. Απρίλης 1942 - Οκτώβρης 1944 αρ. τχ. 1-31 και Νοέμβρης 1946 - Δεκέμβριος 1948, αρ. τχ. 32-57. 
   Άλλος υπότιτλος: Μηνιαίο περιοδικό κριτικής, μελέτης και τέχνης.
   Μηνιαίο, οκτασέλιδο, διαστάσεων 29x22 εκατοστά. 

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Β', σελίδες 273-274