1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ευβοϊκά γράμματα
  4. 30, Χρόνος Γ', Αριθμός φύλλου 30, Σεπτέμβρης 1944
  5. Μηνιαίο Περιοδικό Κριτικής Μελέτης και Τέχνης
  6. Σεπτέμβριος 1944
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά